Alarmowe systemy włamania

9 lutego 2010 Dodaj komentarz

W systemach alarmowych włamania najczęściej wykorzystuje się bierne sensory podczerwienie reagujące na jego ruch (PIR) i sensory magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach garażowych. System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest poprzez wpisanie na jego klawiaturze specjalnego kodu ustalonego poprzez użytkownika. W sporych obiektach często posiadają połączenie ze ochroną pożarną jak również współdziałają z odmiennymi układami ochrony p.poż. – automatycznymi układami gaśniczymi, układy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp. Czujki podczerwieni (PIR) – Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez przedmioty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one czułe na jego przedmioty nie nadające ciepła lub nadające go nadmiernie mało (np. Na skutek izolacji termicznej). Czujniki dysponujące na jego celu wykrywanie działalności w niejakim pomieszczeniu lub na jego niejakim obiekcie, ich szczególnym przypadkiem jest opisana wcześniej czujka stłuczenia szyby i opisane tam problemy dotyczące fałszywych alarmów traktują także tych czujników.

Reklamy

Koszty funkcjonowania systemu alarmowego.

20 listopada 2009 Dodaj komentarz

Zakup systemu alarmowego to spory wydatek. Ale pieniądze przeznaczone na sprawne alarmy to opłacalna inwestycja. Głównym zadaniem centrali jest sygnalizowanie i skuteczne powiadamianie o sytuacji
alarmowej oraz, w przypadku funkcji monitoringu, informowanie na bieżąco stacji
monitorującej o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji w oparciu
o wykorzystanie linii telefonicznej pociąga za sobą koszty finansowe. Generalnie wielkość
kosztów ponoszonych przez właściciela systemu alarmowego zależy od ilości informacji,
które centrala musi przekazać do stacji monitorującej. Awaria łączy telefonicznych, a także
nieprawidłowy sposób zaprogramowania centrali, mogą w znacznym stopniu zwiększyć te
koszty. Sytuacja taka zwykle jest związana z nadmierną ilością wykonywanych połączeń.
Instalator może dostosować funkcjonowanie systemu alarmowego do określonych warunków
i rodzaju chronionego obiektu, jednak użytkownik powinien zdecydować, czy priorytetem dla
niego jest przekazanie informacji za wszelką cenę, czy w przypadku problemów
technicznych, centrala może pominąć niektóre zdarzenia, których odbiór nie został
potwierdzony przez stację monitorującą.

Okresowe sprawdzanie sprawności systemu alarmowego.

20 listopada 2009 Dodaj komentarz

Konieczne jest okresowe testowanie działania systemu alarmowego. Należy sprawdzać czy
centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie
zostały zasłonięte, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy działają
sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.
Instalator określa szczegółowo, w jaki sposób należy system kontrolować. Zalecane jest, aby
instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu
alarmowego.
W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala
zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła
na podstawie wskazań manipulatora centrali oraz podjęcie odpowiednich czynności, na
przykład ewakuacyjnych.